HARJUTAMINE

HARJUTAMINE MEIE LASTEHOIUS

Lapsevanem tuleb koos lapsega harjutama peale seda, kui lapsevanem on käinud koos lapsega tutvumispäeval (1-2 h) ja kokku on lepingus lepitud edasine koha kasutamine (harjutama tuleku algus).

Lapsevanemal on harjutamise alguses võimalik käia koos lapsega lastehoius mängimas.  Peame oluliseks seda, et laps saab esmalt tutvuda võõra keskkonnaga koos oma turvaisikuga, et juba järgmistel kordadel oleks julgem üksinda lastehoidu jääda. Lisaks sellele saab lapsevanem seeläbi parema ettekujutuse meie hoiust. Palume lastehoiu koha kasutamise planeerimisel arvestada esialgse umbes kaks nädalat kestva harjutamisperioodiga, mil laps viibib hoius lühemalt.

Üldiselt näeb harjutamisgraafik välja umbes nii:

  1. Lapsevanem tuleb hoidu vaatama (soovitatavalt koos lapsega).
  2. Lapsevanem ja laps tulevad koos õhtul kell 16.00 lastehoidu tuppa või õue mängima (või muu usaldusisik, sobib ka nt vanaema, lapsehoidja jne) ja
  3. ja 4. Lapsevanem ja laps tulevad teist korda koos tuppa või õue mängima.
  4. Lapsevanem toob lapse hoidu ja laps jääb esimest korda mõneks ajaks üksinda  (umbes 30 min-1h).

Järgnevatel kordadel pikendame lapse hoiusoleku aega lähtudes lapsest ja hoidjate soovitustest.

Iga laps on erinev ja selle tõttu võib erineda ka harjutamisperioodi pikkus.  Üldjuhul kestab harjutamise periood keskmiselt umbes 1,5-2  nädalat (kuni laps veedab pika päeva lastehoius). Seejärel hakkab laps lastehoius käima lepingus kokku lepitud päevadel. Harjutamisperioodil (kuni kaks nädalat), isegi kui lapsevanem soovib, et laps käiks lastehoius nt ainult kahel päeval nädalas, siis sel perioodil võimaldame harjutamas käimist tihedamini. Eesmärk on, et laps kohaneks võõra keskkonnaga kiiremingi. Lepingujärgsetel päevadel käimine algab, kui laps on jäänud lastehoius magama (st pikaks päevaks). Soovitame leida võimaluse võimalikult tihti sel perioodil last harjutama tuua.

SOOVITUSI HARJUTAMISPERIOODIKS

Soovitusi, kuidas last paremini lastehoiuks (lasteaiaks) ette valmistada ja harjutamise vältel, leidub internetist mitmeid.

Tallinna Lotte Lasteaia soovitused

RAM lasteaia soovitused

Krõllipesa lasteaia soovitused