HARJUTAMINE

HARJUTAMINE MEIE LASTEHOIUS

Lapsevanem tuleb koos lapsega harjutama peale seda, kui lapsevanem on käinud koos lapsega tutvumispäeval (1-2 h) ja kokku on lepitud edasine koha kasutamine (harjutama tuleku algus).

Lisaks on lapsevanemal harjutamise alguses võimalik käia kolmel korral koos lapsega mängimas.  Peame oluliseks seda, et laps saab esmalt tutvuda võõra keskkonnaga koos oma turvaisikuga. Lisaks sellele saab lapsevanem parema ettekujutuse meie hoidjatest ja meie hoiust.

Nendel põhjustel oleme loonud ka meile omapärase harjutamise süsteemi:

  1. Lapsevanem tuleb hoidu vaatama (võib tulla koos lapsega).
  2. Lapsevanem ja laps tulevad koos õhtul kell 16.00 mängima.
  3. Lapsevanem ja laps tulevad teist korda koos õhtul kell 16.00 mängima.
  4. Lapsevanem ja laps tulevad koos hommikupoolikul mängima. Laps tuleks kindlasti riietada ilmastikule vastavalt, kuna osa ajast veedame ühiselt õues.
  5. Lapsevanem toob lapse hoidu ja laps jääb esimest korda mõneks ajaks üksinda  (umbes 1h).

Järgnevalt pikeneb lapse hoiusoleku aeg iga korraga. Iga laps on erinev ja selle tõttu võib erineda ka harjutamisperioodi pikkus. Mõni laps on valmis kohe pooleks päevaks üksinda jääma, teine ei ole. Üldjuhul kestab harjutamise periood keskmiselt 2 nädalat (kuni lapse magama jäämiseni lastehoius).

Arvestame ka sellega, et iga lapse harjutamisperiood võib natukene erineda. Meie lapsehoidjad nõustavad lapsevanemaid terve harjutamise vältel.  Lähtume sellest, et lapsel oleks hea.

HARJUTAMISPERIOODI EEST TASUMINE

Tutvumispäev on tasuta ja kestab umbes 1-2 tundi.

Harjutamisperioodi eest maksab lapsevanem alates hetkest, kui laps on jäänud hoius üksinda. Harjutamisperioodil on maksmine tunnipõhine (5 EUR/H), kuni laps jääb lastehoius esimest korda magama (pikemaks päevaks lastehoidu üksinda). Lapse magama jäämise  hetkest alates lastehoius on lapsevanem kohustatud tasuma kohatasu.

Esimese kuu kohatasu ettemakset ei pea maksma täielikus ulatuses, kui laps alustab reaalset koha kasutamist näiteks kuu keskel. See tähendab, et harjutusperiood on läbi ja laps hakkab käima lastehoius lepingus kokku lepitud päevadel.

Näide: laps alustab lastehoius harjutamisega 07. juulil ja laps jääb lastehoius magama esimest korda 15. juulil. Sellisel juhul maksab lapsevanem kohatasu ettemakse perioodi 15.07-31.07 eest. Edaspidi terve kuu ulatuses. 

Harjutamisperioodi tasu lisatakse esimesele arvele, mis lapsevanemale hoiu poolt saadetakse.