HARJUTAMINE

HARJUTAMINE MEIE LASTEHOIUS

Lapsevanem tuleb koos lapsega harjutama peale seda, kui lapsevanem on käinud koos lapsega tutvumispäeval (1-2 h) ja kokku on lepitud edasine koha kasutamine (harjutama tuleku algus).

Lisaks on lapsevanemal harjutamise alguses võimalik käia koos lapsega lastehoius mängimas.  Peame oluliseks seda, et laps saab esmalt tutvuda võõra keskkonnaga koos oma turvaisikuga, et juba järgmistel kordadel oleks julgem üksinda lastehoidu mängima jääda. Lisaks sellele saab lapsevanem parema ettekujutuse meie hoidjatest ja hoiust.

Üldiselt näeb harjutamisgraafik välja umbes nii:

  1. Lapsevanem tuleb hoidu vaatama (soovitatavalt koos lapsega).
  2. Lapsevanem ja laps tulevad koos õhtul kell 16.00 mängima (või muu usaldusisik, sobib ka nt vanaema, lapsehoidja jne)
  3. Lapsevanem ja laps tulevad teist korda koos mängima (kokkuleppeliselt hoidjatega õhtul või hommikul).
  4. Lapsevanem ja laps tulevad koos hommikul mängima. Laps tuleks kindlasti riietada ilmastikule vastavalt, et laps saaks  õuemängudest osa võtta.
  5. Lapsevanem toob lapse hoidu ja laps jääb esimest korda mõneks ajaks üksinda  (umbes 30 min-1h).

Järgnevatel kordadel pikendame lapse hoiusoleku aega lähtudes lapse individuaalsest vajadusest, hoidjate soovitustest ja muidugi ka lapsevanema soovidest, sest iga lapsevanem tunneb oma last kõige paremini.

Iga laps on erinev ja selle tõttu võib erineda ka harjutamisperioodi pikkus.  Üldjuhul kestab harjutamise periood keskmiselt umbes 1,5  nädalat (kuni laps veedab pika päeva lastehoius). Soovitame leida võimaluse võimalikult tihti sel perioodil last harjutama tuua.

SOOVITUSI HARJUTAMISPERIOODIKS

Soovitusi, kuidas last paremini lastehoiuks (lasteaiaks) ette valmistada ja harjutamise vältel leidub internetist mitmeid.

Tallinna Lotte Lasteaia soovitused

RAM lasteaia soovitused

Krõllipesa lasteaia soovitused