HINNAD

Lastehoiu kohatasu:

5 päeva nädalas 525 EUR

4 päeva nädalas  460  EUR

3 päeva nädalas  425 EUR

2 päeva nädalas 396 EUR

Tallinna linn toetab lapsevanemat hüvitisega 264 EUR ühes kalendrikuus lapse kohta, kui teenuse eest kuus on tasutud 396 eurot või rohkem. Sellele lisandub ka toidukulu hüvitis ja täiendav hüvitis teise või enama lapse eest . Õigus taotleda hüvitist tekib tärgmisel päeval arvates päevast, mil lõpetatakse vanemahüvitise maksmine selle lapse eest, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse. Õigus taotleda hüvitist lõpeb lapse kandmisel koolieelse lasteasutuse või kooli nimekirja. Lapsevanemat toetavad hüvitisega ka erinevad vallad, hüvitise suurust saab vaadata valla koduleheküljelt. Lapsehoiu teenuse lõplik maksumus lapsevanemale sõltub lapse ja lapsevanema rahvastikuregistrijärgsest elukohast ja vastava kohaliku omavalitsuse poolt antavatest soodustustest.

  • Kuutasule lisandub toiduraha 3, 80 EUR iga kohalkäidud päeva eest.
  • Tallinna linn katab oma elanikele piirmäära ulatuses toidukulu. Toidukulu hüvitis alla 3-aastaste laste puhul on 2,7 eurot päeva kohta, üle 3-aastastel 3 eurot. 
  • Toiduraha ei tasuta nende päevade eest, mil laps hoiust puudub juhul kui lastehoidu teavitatud lapse puudumisest.
  • Meil on olemas tegevusluba. Lapsevanem saab taotleda kohalikult omavalitsuselt lastehoiutoetust. Lisainformatsiooni küsige elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest.
  • Lapsehoiuteenuse hüvitamisest Tallinna linnas saab rohkem lugeda siit: https://www.tallinn.ee/et/teenused/lapsehoiutoetus

Tunnihoid

Tunnihoidu saab lapsi tuua etteteatamisel ja kokkuleppel lastehoiuga vabade kohtade olemasolul.

Tunnihoiu eest tasutakse tundide põhjal. Tunnihoiu tasu on 8 EUR/H.

Tunnihoiu tasu sisse on arvestatud ka päeva toiduraha.

Tutvumispäev

Tutvumispäev lastehoius on lapsevanematele ja lastele tasuta.  Palume tutvumispäev kokku leppida lastehoiu juhatajaga (info@babywatchlastehoid.ee või+ 372 5389 5190).

Tutvumispäev kestab 1-2 tundi. Tutvumispäeval on võimalus lapsevanemal (ja lapsel) vaadata lastehoiu ruume ja tutvuda lastehoiu töökorraldusega.