HINNAD

Lastehoiu kohatasu ühes kuus:                                                                   

5 päeva nädalas 430 EUR                                                                                 

4 päeva nädalas 390 EUR

3 päeva nädalas 350 EUR

2 päeva nädalas 310 EUR

Alates jaanuar  2022 muutub hinnakiri järgnevalt:

5 päeva nädalas 450 EUR

4 päeva nädalas  410 EUR

3 päeva nädalas  370 EUR

2 päeva nädalas 320 EUR

Tallinna linn toetab lapsevanemat hüvitisega 196 EUR ühes kalendrikuus lapse kohta.  Õigus taotleda hüvitis tekib tärgmisel päeval arvates päevast, mil lõpetatakse vanemahüvitise maksmine selle lapse eest, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse. Õigus taotleda hüvitist lõpeb lapse kandmisel koolieelse lasteasutuse või kooli nimekirja. Lapsevanemat toetavad hüvitisega ka erinevad vallad, hüvitise suurust saab vaadata valla koduleheküljelt. Lapsehoiu teenuse lõplik maksumus lapsevanemale sõltub lapse ja lapsevanema rahvastikuregistrijärgsest elukohast ja vastava kohaliku omavalitsuse poolt antavatest soodustustest.

  • Kuutasule lisandub toiduraha 3 ,50 EUR iga kohalkäidud päeva eest.
  • Tallinna linn katab oma elanikele piirmäära ulatuses toidukulu. Toidukulu hüvitis alla 3-aastaste laste puhul on 1,8 eurot päeva kohta, üle 3-aastastel 2 eurot. 
  • Toiduraha ei tasuta nende päevade eest, mil laps hoiust puudub (etteteatamisel).
  • Meil on olemas tegevusluba. Lapsevanem saab taotleda kohalikult omavalitsuselt lastehoiutoetust. Lisainformatsiooni küsige elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest. Lapsehoiuteenuse hüvitamine Tallinna linnas: http://www.tallinn.ee/Teenus-Lapsehoiuteenuse-huvitamine

Tunnihoid

Tunnihoidu saab lapsi tuua etteteatamisel ja kokkuleppel lastehoiuga vabade kohtade olemasolul.

Tunnihoiu eest tasutakse tundide põhjal. Tunnihoiu tasu on 7 EUR/H.

Tunnihoiu tasu sisse on arvestatud ka toidutasu. 

Tutvumispäev

Tutvumispäev lastehoius on lapsevanematele ja lastele tasuta.  Palume tutvumispäev kokku leppida lastehoiu juhatajaga (info@babywatchlastehoid.ee või+ 372 5389 5190).

Tutvumispäev kestab 1-2 tundi. Tutvumispäeval on võimalus lapsevanemal (ja lapsel) vaadata lastehoiu ruume ja tutvuda lastehoiu töökorraldusega.